.
Spoločné specifikácie všetkých hostingových produktov
Spoločné
PHP 5 (PHP4) ANO
HTML, XHTML, VRML, Flash ANO
Control panel pre správu webhostingového konta ANO
WAP ANO
Presmerovanie pošty na iný e-mail, ponukový list Možné
Aliasy k e-mailom Neobmedzene
E-mailový koš (doménový kôš) ANO
Autoresponder (automatický odpovedač) ANO
POP3 / POP3s (SSL- šifrovaný ) prístup k pošte ANO
IMAP / IMAPs (SSL- šifrovaný ) prístup k pošte ANO
SMTP / SMTPs (SSL- šifrovaný ) server ANO
SMS notifikácia možná cez presmerovanie Možná
Web rozhranie pre čítanie pošty (IMP,IMP4,Squirell) ANO
Wap rozhranie pre čítanie pošty (prost. mob. telefónu) ANO
Antivírova kontrola pošty ANO
Antispamová kontrola pošty ANO
Počet MX záznamov pre doménu (mail serverov - primárny + záložný) 2
Domény III rádu (napr. fotoalbum.mojadomena.sk) Neobmedzene
Presmerovanie HTTP kódu (vlastné 404 stránky,503...) ANO
WebFTP - FTP prístup pomocou prehliadača ANO
Grafická štatistika prístupov ANO
Htaccess - heslovaný prístup (heslovanie adresárov) ANO
Raw logy prístupov ANO
Primárny DNS + 2x sekundárny ANO
Editácia DNS záznamov ANO
Nonstop monitoring serverov ANO
Perióda zálohovania WWW (hodín) 24
Perióda zálohovania e-mailov ponechaných na servery (hodín) 24
.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Copyright 2008-2019 © webprodukty.sk . Všetky práva vyhradené